Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 1. veljače 2020. godine, a traje do 15. veljače 2020. godine.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama koji se provodi u razdoblju od 1. veljače 2020. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2020. godine u 24:00 sata na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci