Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. travnja 2020. godine, a traje do 1. travnja 2022. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose na temelju Pravilnika jednom godišnje u razdoblju od 1. veljače do 1. travnja.

Iznimno, Zahtjev za potporu u 2020. godini podnosi se najkasnije 30 dana nakon što upravljački zahtjevi budu uvršteni u ugovore iz članka 3. Pravilnika, a najkasnije do 1. rujna 2020 godine.

Mjera II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu

Pravilnici

Vodiči i upute