Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. „ Zaštita javnog zdravlja – COVID-19“

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 1. siječnja 2021. godine, a traje do 1. ožujka 2021. godine.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore:

  • za razdoblje od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. godine rok za podnošenje je od 8. listopada do 2. studenoga 2020. godine
  • za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine rok za podnošenje je od 1. siječnja do 1. ožujka 2021. godine

Mjera II.11. Mjere zaštite javnog zdravlja

Pravilnici

Obrasci

Razdoblje 1.7. do 31.12.2020.


Razdoblje 1.3. do 30.6.2020.