Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.9. “Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. prosinca 2021. godine, a traje do 15. veljače 2022. godine.

Mjera II.9. Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute