Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 4. svibnja 2018. godine, a traje do 31. prosinca 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ („Narodne novine“, broj 91/19) za sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača. Zahtjevi za potporu podnose se na temelju ovoga Pravilnika, u skladu sa člankom 9.

Mjera IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište

Pravilnici

Obrasci

 

Vodiči i upute