Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19“

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 1. siječnja 2021. godine, a traje do 1. ožujka 2021. godine.

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Obrasci

Razdoblje 1.7. do 31.12.2020.


Razdoblje 1.3. do 30.6.2020.