Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19“

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 8. listopada 2020. godine, a traje do 2. studenoga 2020. godine.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore:

  • za razdoblje od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. godine rok za podnošenje je od 8. listopada do 2. studenoga 2020. godine
  • za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine rok za podnošenje je od 1. siječnja do 1. ožujka 2021. godine.

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Obrasci