Novosti

Ispunite upitnik o zadovoljstvu korisnika

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga kao Upravljačkog tijela u provedbi EU fondova namijenjenih ribarstvu, molimo Vas kao korisnika ili potencijalnog korisnika da ispunite kratki upitnik o zadovoljstvu našim radom u provedbi mjera potpore Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

Upitnik je anoniman, a ispuniti ga možete ovdje: Upitnik o zadovoljstvu korisnika