Novosti

NOVO! Objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

U „Narodnim novinama“, broj 3/2018 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Potpora u smislu ovoga Pravilnika se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja u postojeće ribarske luke i iskrcajna mjesta određena posebnim propisima, i to za ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka te za ulaganja kojima se olakšava usklađenost s obvezom iskrcaja svog ulova i dodaje vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova.

Korisnici potpore u okviru ove mjere mogu biti nadležne lučke uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Pravilnik će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istim će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, raspoloživi iznos i maksimalni iznos potpore u okviru natječaja i slično. Natječaj će biti objavljen u sljedećih mjesec dana  u „Narodnim novinama“, a bit će dostupan i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).