Novosti

NOVO! Objavljen Pravilnik za dodjelu potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 46/20 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“.

Predmet potpore su uzgajališta koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i podložna su posebnim upravljačkim zahtjevima ekološke mreže Natura 2000 vezanima za ciljeve očuvanja i mjere očuvanja ciljnih vrsta ptica u skladu sa Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica.

Korisnici potpore su ovlaštenici povlastice/nositelji dozvole za akvakulturu, a potpora se dodjeljuje za uzgajališta za koja su upravljački zahtjevi ekološke mreže Natura 2000 propisani u skladu sa Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20) te su sastavni dio Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta/Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta/Ugovora koji definira pravo korištenje voda za obavljanje akvakulture.

Zahtjevi za potporu se podnose na temelju Pravilnika jednom godišnje u razdoblju od 1. veljače do 1. travnja.

Iznimno, Zahtjev za potporu u 2020. godini podnosi se najkasnije 30 dana nakon što upravljački zahtjevi budu uvršteni u navedene Ugovore, a najkasnije do 1. rujna 2020 godine.

 

VAŽNO!!!

Zahtjevi u okviru ovoga Pravilnika se podnose elektronskim putem kroz Sustav za prijavu potpora u sklopu Portala gospodarskog ribarstva.

Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za potporu je dostupan u Sustavu i ovdje

Više informacija o načinu podnošenja zahtjeva te načinu prijave i korištenja Sustava za prijavu potpora može se pronaći u tekstu Pravilnika te u Priručniku za korisnike Portala gospodarskog ribarstva – Sustava za prijavu potpora, koji su dostupni ovdje.