Novosti

OBAVIJEST! Dokumentacija u okviru Operativnog programa – odgoda plaćanja poreznih obveza

U okviru mjera Operativnog programa kod kojih je za ostvarivanje potpore propisano nepostojanje duga odnosno podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja, korisnik je dužan u sklopu obvezne dokumentacije dostaviti Potvrdu Porezne uprave o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja. Nadalje, uslijed epidemije virusa COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je uvela mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te je moguće zatražiti odgodu plaćanja poreznih obveza.

S obzirom na navedeno, korisnici koji ne ispunjavaju spomenuti uvjet, ali su zatražili odgodu plaćanja poreznih obveza odnosno poreznog duga zbog krize uzrokovane virusom COVID-19, dužni su Upravljačkom tijelu uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu dostaviti dokument kojim se isto dokazuje (presliku dokumenta kojim je zatražena odgoda plaćanja poreznog duga).