Novosti

OBAVIJEST!!! Mjera IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanje na tržište“ – izmjene i dopune Pravilnika i obrasca Zahtjeva za potporu

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ („Narodne novine“, broj 99/20) te ažurirani obrazac Zahtjeva za potporu i Liste troškova.

Ovom izmjenom i dopunom je, uz usklađenja horizontalnih odredbi teksta Pravilnika, izmijenjen i dopunjen članak 8. te Prilog I. kojima su utvrđene odredbe za financiranje uključujući  i najviši iznos potpore ukupno te po pojedinim aktivnostima.

Uz navedeno, na temelju ovih izmjena i dopuna, Zahtjev za potporu se podnosi za godišnji plan proizvodnje i stavljanja tržište (za troškove u jednoj godini). Zahtjev se kao i do sada podnosi u roku od šest (6) mjeseci od odobrenja godišnjeg plana proizvodnje i stavljanja na tržište sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1418/2013 te Pravilniku o organizacijama. Iznimno, ako se odobreni plan proizvodnje i stavljanja na tržište odnosi na razdoblje dulje od jedne godine u skladu sa Pravilnikom o organizacijama, Zahtjev za potporu za godišnji plan za drugu odnosno za treću godinu se dostavlja u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka godine na koju se plan odnosi.

Izmjene i dopune Pravilnika te ažurirani obrasci mogu se pronaći ovdje.