Novosti

OBAVIJEST!!! OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA ULAGANJA U PRERADU PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 20/21 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu te modernizaciju postojećih. Korisnici potpore su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. srpnja 2021. godine.

Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći ovdje.