Novosti

OBAVIJEST!!! Objavljen Pravilnik o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 76/24 objavljen Pravilnik o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Predmet potpore sukladno navedenom Pravilniku je naknada za premiju osiguranja na temelju polica osiguranja akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg: prirodnim nepogodama, iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran, bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran ili kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su podnijeti Zahtjev za potporu isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNET. Poveznica na informacijski sustav FISHNET je: https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA#/.

Prilikom pristupanja elektroničkom sustavu svi korisnici koji su već aktivirali svoj profil za prijavu mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku. Ako korisnici nemaju prethodno aktiviran svoj profil, mogu se javiti na adresu elektronske pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/ 6474 314, kako bi im se dodijelilo korisničko ime i privremena lozinka potrebni za pristup sustavu.

Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza. Iznimno od navedenog roka, za police osiguranja sklopljene nakon 31. kolovoza godine „n“, a za koje razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja ističe prije 1. srpnja godine „n+1“, Zahtjev za potporu podnosi se u roku od 30 dana od sklapanja police, ali uzimajući u obzir da operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno premija osiguranja ne smije biti plaćena u cijelosti te polica osiguranja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pravilnik i pripadajući obrasci i dokumentacija za predmetnu mjeru, kao i detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupni su ovdje.