Novosti

OBAVIJEST!!! Objavljeno pet (5) novih natječaja za dodjelu potpore u sektoru ribolova

ObavjeÅ”tavaju se svi zainteresirani da su ā€žNarodnim novinamaā€œ, broj 126/21, objavljeni novi natječaji za dodjelu potpore u okviru pet (5) mjera namijenjenih sektoru gospodarskog ribolova, i to za mjere I.1. ā€žInovacijeā€œ, I.6. ā€žDiversifikacija i novi oblici prihodaā€œ, I.8. ā€žZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€œ, I.20. ā€žEnergetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjenaā€œ te I.22. ā€žDodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i koriÅ”tenje neželjenog ulovaā€œ.

Svih pet (5) natječaja je otvoreno za podnoŔenje zahtjeva za potporu do 31. siječnja 2022. godine.

ViÅ”e informacija o natječajima može se pronaći u nastavku:

  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. ā€žInovacijeā€œ

Predmet potpore su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribolovu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržiÅ”te proizvoda ribarstva, a koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo.

Korisnik potpore može biti vlasnik/ovlaŔtenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama, zajednički korisnik i znanstveno tijelo.

Pravilnik, Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Mjera I.1. Inovacije.

  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. ā€žDiversifikacija i novi oblici prihodaā€œ

Predmet potpore su ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okoliÅ”ne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti koje se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.

Korisnici potpore u okviru ove mjere su ovlaŔtenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.

Pravilnik, Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Mjera I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda.

  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. ā€žZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€œ

Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljŔanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila ili ovlaŔtenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Pravilnik, Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Mjera I.8. ZaÅ”tita zdravlja i sigurnost.

  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. ā€žEnergetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjenaā€œ

Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljŔanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila.

Pravilnik, Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena.

  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. ā€žDodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i koriÅ”tenje neželjenog ulovaā€œ

Predmet potpore su ulaganja u sektoru gospodarskog ribolova, s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova. Ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ove mjere obuhvaćaju ulaganja i aktivnosti koje se provode na ribarskim plovilima u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila, kao Å”to su ulaganja u rukovanje, očuvanje i samostalnu preradu vlastitog ulova, sustave sljedivosti i pakiranje vlastitih proizvoda. Osim samog ribarskog plovila, potpora se može ostvariti i za ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana i provode se s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete proizvoda ribarskog plovila odnosno ulova.

Korisnici potpore mogu biti vlasnici i/ili ovlaŔtenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama.

Pravilnik, Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Mjera I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i koriÅ”tenje neželjenog ulova.