Novosti

OBAVIJEST!!! PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE ZA PRIVREMENU OBUSTAVU PLIVARIČARSKOG RIBOLOVA ZA SVIBANJ 2018. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine („Narodne novine“, broj 40/2018) za razdoblje privremene obustave u trajanju od 15 dana koja se provodi od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. svibnja 2018. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Zahtjevi za potporu se podnose na temelju ovoga Pravilnika te se natječaj ne objavljuje.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 1. svibnja 2018. godine, a traje do 15. svibnja 2018. godine.

Zahtjev za potporu se podnosi na obrascu Zahtjeva za potporu, uz dokumentaciju koja je definirana prilogom Zahtjeva za potporu. Obrazac i popis obavezne dokumentacije se mogu preuzeti ovdje ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.

Zahtjev za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

„Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov svibanj 2018.) – NE OTVARATI“.