Novosti

OBAVIJEST!!! Privremena obustava plivaričarskog ribolova za svibanj 2020. za korisnike koji nisu iskoristili 6 mjeseci

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da od 1. svibnja 2020. godine u 00:00 sati počinje razdoblje ograničenja obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, a za koje je moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za one koji nisu iskoristili 6 mjeseci plaćene privremene obustave u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Privremena obustava za koju je moguće sufinanciranje traje do 30. svibnja 2020. godine u 24:00 sati, a provodi se na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

NAPOMENA Ograničenje obavljanja ribolova traje 30 dana, ali u određenim slučajevima nije moguće ostvariti sufinanciranje za cijelo razdoblje. Naime, prema članku 33. stavku 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potporu je za isto ribarsko plovilo moguće dodijeliti za najviše 6 mjeseci privremene obustave, od početka provedbe Operativnog programa, tj. počevši od privremene obustave za plivaričarski ribolov provedene u svibnju 2015. godine. Dakle, u okviru ove obustave, potpora se može ostvariti za najviše onoliko dana koliko, zbrojeno sa svim danima za koje je do sada dodijeljena potpora, ne prelazi 6 mjeseci, tj. ukupno 182 dana.

U slučaju kada ribarsko plovilo prema gore navedenome nema pravo na potporu za svih 30 dana već na manji broj dana, odredbe vezane za obvezu prijavljivanja premještanja plovila se odnose samo na dane za koje korisnik ostvaruje pravo na potporu.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 30. svibnja 2020. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov svibanj 2020.) – NE OTVARATI“.

Obrazac Zahtjeva i popis obavezne dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Upravljačkog tijela i mogu se pronaći ovdje.

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti koje se financira u okviru mjere I.9. ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Obavijest o poziciji ribarskog plovila je potrebno dostaviti i u slučaju kada za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja.