Novosti

Obavijest!! Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama rujan/listopad 2018. godina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini („Narodne novine“, broj 81/2018), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 16. rujna 2018. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2018. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela podzone E1).

Za navedeno je razdoblje moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i to na temelju Pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine („Narodne novine“, broj 82/2018).

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 15. listopada 2018. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (koćarski ribolov 2018.) – NE OTVARATI“.

Pravilnik, obrazac zahtjeva za potporu i pripadajući prilozi mogu se pronaći ovdje.

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Napominjemo da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali ne žele sudjelovati u dodjeli predmetne naknade, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti pravo na naknadu.