Novosti

OBAVIJEST! Produljenje roka za prijavu na natječaje u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Obavještavaju se korisnici da su izmjenama natječaja objavljenima u „Narodnim novinama“, broj 55/2017 produljeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru sljedećih mjera:

  • mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“  – novi rok je 1. rujna 2017. godine
  • mjera  „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ – novi rok je 1. rujna 2017. godine