Novosti

Plan objave natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. godina

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina objavilo je Plan natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Dokumenti

Plan objave natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. godina