Novosti

Radionice za korisnike za mjeru „I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“, a koji je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu do 31. ožujka 2018. godine, ovim putem vas obavještavamo da Uprava ribarstva organizira radionice, a kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječajima, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ovih mjera.

Održavanje prve radionice je predviđeno dana 14. veljače 2018. godine (srijeda) u Zadru. Osim navedenoga, predviđeno je održavanje radionica i Puli/Rijeci te u Splitu, a informacija o točnom mjestu održavanja i terminima će biti objavljena naknadno.

Informacije o radionicama mogu se pronaći u Kalendaru događanja.