Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA – TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022./2023. GODINU

Obavještavaju se zainteresirani da je objavljen Javni poziv za sudjelovanje u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu na temelju kojega se podnose Zahtjevi za potporu u okviru mjere trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti uništavanjem ribarskog plovila ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova, a za koju je predviđena mogućnost financiranja u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe vlasnici ribarskih plovila koja pripadaju segmentima ribarske flote navedenim u Prilogu I. Javnog poziva. Ribarsko plovilo mora ispuniti osnovne uvjete. Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo mora imati važeću povlasticu i mora biti u funkciji, mora imati ostvareno najmanje 90 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja Zahtjeva za potporu (na primjer, u 2020. i u 2021. godini ako se Zahtjev podnosi u 2022. godini odnosno u 2021. i 2022. godini ako se Zahtjev podnosi u 2023. godini), mora biti staro najmanje 15 godina, mora biti upisano u Registar ribarske flote najmanje 5 godina te mora biti autorizirano za ribolovni alat ovisno o segmentu kojemu plovilo pripada (okružujuća mreža plivarica – srdelara odnosno pridnena povlačna mreža – koća). Više informacija o uvjetima i obvezama može se pronaći u Javnom pozivu.

VAŽNO !!!

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom te se o potpori ne odlučuje na temelju ovog Javnog poziva (odluke će se donositi po donošenju odgovarajućeg propisa). Dodatno, navedeno znači i da uništavanje ili prenamjena plovila ne smije započeti prije izdavanja odluke o dodjeli potpore.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 21. prosinca 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine.

Zahtjev za potporu i popratna dokumentacija podnose se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – Javni poziv – Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu – NE OTVARATI“.

Javni poziv, obrasci i popis dokumentacije mogu se pronaći ovdje.