Novosti

NOVO !!! Ažurirane informacije – kontrola na terenu

Obavještavaju se korisnici da će se temeljem Odluke Upravljačkog tijela o financijskom upravljanju i kontroli Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. u vrijeme trajanja epidemije COVID 19 (KLASA: 324-01/20-01/1735, URBROJ: 525-13/0752-20-1) od 8. travnja 2020. godine provoditi administrativne provjere i kontrole na terenu na način kako slijedi:

U vrijeme trajanje epidemije COVID 19, Upravljačko tijelo provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni, da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni, da su u skladu s primjenjivim pravom i sa operativnim programom te da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija, a u skladu sa člankom 125. Uredbe (EU) 1303/2013.

Provjere će se organizirati na način da se provedu administrativne provjere svih zahtjeva za isplatu koje su dostavili korisnici.

Uzimajući u obzir Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ broj 32/2020 od 19. ožujka 2020.) i Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 35/2020 od 23. ožujka 2020.), provjere na licu mjesta odnosno kotrola na terenu, provest će se naknadno, nakon izvršenih isplata odobrenih temeljem Zahtjeva za isplatu, a nakon ukidanja navedenih Odluka.

Kontrole na terenu u ranijoj fazi, propisane važećim pravilnicima u okviru svih mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. neće se provoditi do završetka epidemije COVID 19. Korisnici koji imaju potrebu da se provede kontrola u ranijoj fazi dužni su poslati obavijest o potrebi obavljanja kontrole na način kako je propisano odgovarajućim pravilnikom, putem  e-maila eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Upravljačko tijelo će korisnike koji su poslali obavijest o potrebi provedbe kontrole u ranijoj fazi obavijestiti o daljnjim postupcima po pitanju evidentiranja pruženih usluga i/ili isporučenih roba.