Novosti

VAŽNA OBAVIJEST!!! Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za siječanj/veljaču 2019. godine

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati počinje razdoblje ograničenja obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, a za koje je moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Privremena obustava za koju je moguće sufinanciranje traje do 14. veljače 2019. godine u 24:00 sati, a provodi se na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 16. siječnja 2019. do 14. veljače 2019. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov siječanj/veljača 2019.) – NE OTVARATI“.

Obrazac Zahtjeva i popis obavezne dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Upravljačkog tijela i mogu se pronaći ovdje.

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave do početka privremene obustave (do 16. siječnja 2019. godine) na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obavijest o poziciji ribarskog plovila je potrebno dostaviti i u slučaju kada za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja.