Novosti

VAŽNO!!! PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA U OKVIRU MJERA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA 2014.-2020.

Podsjećamo korisnike mjera u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine da razdoblje prihvatljivosti troškova završava sa danom 31. prosinca 2023. godine, neovisno o tome li je propisani krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu nakon toga datuma.

U skladu sa člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o zajedničkim odredbama za ESI fondove, navedeno znači da svi troškovi moraju nastati na teret korisnika i biti plaćeni najkasnije do 31. prosinca 2023. godine – troškovi nastali i plaćeni nakon toga datuma nisu prihvatljivi.