Odbor za praćenje

Članovi Odbora za praćenje

Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Odbor za praćenje) predstavlja stalno tijelo koje će osiguravati učinkovitost i kvalitetu provedbe Operativnog programa i to, među ostalim, odobravanjem kriterija za odabir operacija u okviru mjera iz Operativnog programa, praćenjem napretka provedbe i rezultata provedbe Operativnog programa, odobravanjem godišnjih i završnih izvješća o provedbi Operativnog programa i provedbom ostalih dužnosti sukladno relevantnoj regulativi Europske unije koja uređuje provedbu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Osnivač Odbora za praćenje je Upravljačko tijelo za Operativni program, odnosno organizacijska jedinica pri Ministarstvu poljoprivrede zadužena za područje ribarstva. Sukladno odredbama regulative Europske unije, pri imenovanju članova Odbora za praćenje uzima se u obzir načelo partnerstva i jednaka zastupljenost svih relevantnih partnera, točnije predstavnika tijela državne uprave, nadležnih tijela državne vlasti i tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, akademske zajednice i civilnog društva.

Dokumenti