Novosti

Ispunite upitnik o zadovoljstvu korisnika

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga kao Upravljačkog tijela u provedbi EU fondova namijenjenih ribarstvu, molimo Vas kao korisnika ili...