Pitanja i odgovori

Najčešće postavljena pitanja

Ovdje je dostupan popis odgovora na najčešće postavljena pitanja, a koji će se redovito ažurirati.

Svoje upite vezane za provedbu mjera u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo možete poslati na eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

DA LI U OKVIRU EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020. POSTOJI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA KUPNJU RIBARSKIH PLOVILA?

U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), tj. europskog fonda namijenjenog sektoru ribarstva za razdoblje 2014.-2020., a koji se trenutno provodi, ne postoji natječaj za dodjelu potpore za kupnju ribarskih plovila, tj. s obzirom da izgradnja/kupnja novih ribolovnih plovila ili uvoz ribolovnih plovila nisu prihvatljivi za dodjelu potpore kroz ovaj fond, natječaji za kupnju/izgradnju ribarskih plovila se neće provoditi.
Međutim, u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ postoje natječaji za dodjelu potpore za ulaganja u postojeća ribarska plovila.

KOJI SU PREDMETI POTPORE U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I MJERE I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA”?

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” („Narodne novine“, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena” („Narodne novine“, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

DA LI SU U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ PRIHVATLJIVI TROŠKOVI NABAVE GPS I AIS UREĐAJA, SONARA TE RADARA ZA BROD?

„GPS“ spada u „MEO“ satelitski sistem komunikacije i prihvatljiv je trošak, ukoliko se isti neće koristiti za operacije povećanja ribolovnih kapaciteta plovila ili povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe.
Svi ribarski brodovi dužine 15 metara preko svega i više moraju biti opremljeni automatskim sustavom identifikacije broda (AIS) klase A, a prihvatljivi troškovi u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” su ulaganja koja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Slijedom navedenoga, „AIS“ je neprihvatljiv trošak za ribarska plovila dužine 15 metara preko svega i više, no budući da radi na VHF radio frekvenciji za plovila ispod 15 metara je prihvatljiv.
Sonar ili podvodni električni lokator je elektroakustični uređaj za traženje, otkrivanje i određivanje daljine, dubine i smjera te za identifikaciju podvodnih pokretnih i nepokretnih objekata kao što su jata riba. Budući da se istim povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe, trošak je neprihvatljiv.
Radar je radio komunikacijski uređaj i sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” („Narodne novine“, broj 88/2016) spada u prihvatljive troškove.

DA LI SU U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ PRIHVATLJIVI TROŠKOVI NABAVE UREĐAJA ZA DIZANJE SIDRA TE BRODSKE KABINE?

Uređaj za dizanje sidra je oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, i nije izravno povezana s ribolovnim aktivnostima. Slijedom navedenoga, uređaj za dizanje sidra je prihvatljiv trošak.
Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” prihvatljivi troškovi su zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

NAKON DOBIVENE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA MJERU I.8. IMAMO RADOVE NA KABINI BRODA PA SE JAVLJAMO RADI PRIJAVE „SKRIVENIH RADOVA“. MOLIMO UPUTE PRIJE POČETKA RADOVA, ŠTO NAM JE ČINITI?

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvršiti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.

U KOJEM VREMENSKOM PERIODU, NAKON ZAHTJEVA ZA ISPLATU, MOŽEMO PREDVIDJETI DA BUDE ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA?

Zaprimljeni zahtjevi za isplatu obrađuju se u najkraćem mogućem roku, a isti ovisi o veličini, točnosti  i kompletnosti zahtjeva. Krajnji rok da korisnik u cijelosti primi ukupni iznos raspoloživih prihvatljivih javnih izdataka je 90 dana od dana kada je podnesen POTPUN zahtjev za isplatu u skladu s člankom 132 Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine.

KADA SE MOŽE OČEKIVATI RASPISIVANJE NOVIH NATJEČAJA ZA MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA”?

Vezano za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjeru I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“, objava drugog natječaja za ove mjere nije predviđena do kraja 2017. godine. Što se tiče druge mjere vezane uz energetsku učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena, a koja se odnosi na zamjenu motora ribarskih plovila (mjera I.21.), pokrenut je postupak objave pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore. Nakon objave predmetnog pravilnika predviđena je i objava natječaja, a isto se očekuje krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Napominjemo također da se krajem ove godine priprema plan objave natječaja za 2018. godinu, a informacije o istom će biti dostupne na internet stranicama Upravljačkog tijela https://euribarstvo.hr/.


DA LI U OKVIRU MJERE I.10. „TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ POSTOJI MOGUĆNOST OTKUPA ILI DAROVANJA PLOVILA OD STRANE KORISNIKA PREMA TREĆOJ OSOBI UMJESTO UNIŠTENJA?

Ribarska plovila za koja se ostvaruje potpora u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ mogu biti povučena iz ribolova isključivo na način na koji je propisano Pravilnikom:

  • Uništavanjem koje podrazumijeva trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila (ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela),
  • Prenamjenom za aktivnosti izvan ribolova koja podrazumijeva prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru ili
  • Prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baštine koja podrazumijeva prenamjena tradicionalnog drvenog plovila  (drveno plovilo, staro najmanje 30 godina i izgrađeno u Republici Hrvatskoj) s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu (postupaka kojima se plovilo prenamijenjeno u svrhu očuvanja pomorske baštine čini dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te širenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila).

Navedene aktivnosti provodi isključivo vlasnik ribarskog plovila koji je podnio zahtjev za potporu i ostvario pravo na potporu, tj. korisnik mora završiti aktivnost za koju mu je odobrena potpora u skladu sa Pravilnikom i Natječajem te ga ne smije prodati, dati u najam, darovati niti dati na bilo kakvo drugo raspolaganje. U slučaju prenamjene, ova odredba vrijedi i u razdoblju od 5 godina nakon primljenih financijskih sredstava potpore.

Drugim riječima, u okviru ove mjere ne postoji mogućnost otkupa ili darovanja plovila od strane korisnika prema trećoj osobi umjesto uništenja.

DA LI ĆE SE MJERA I.10. “TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI” PROVODITI U 2018. I 2019. GOD.?

Na temelju članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potpora za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” se može dodijeliti samo do 31. prosinca 2017. godine. Drugim riječima, mjera se neće provoditi u 2018. i 2019. godini.

DA LI ĆE SE MJERA I.10 TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI” PROVODITI DALJE, ODNOSNO I NAKON 2017. GODINE?

Na temelju članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potpora za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” se može dodijeliti samo do 31. prosinca 2017. godine. Drugim riječima, trenutno otvoreni natječaj za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” („Narodne novine“, broj 98/2017) je posljednji te se mjera neće provoditi nakon 2017. godine sve do kraja Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.


DA LI JE U OKVIRU MJERE “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU” PRIHVATLJIVO ULAGANJE VEZANO UZ NABAVU STACIONARNE PUMPE ZA VODU?

Uz ulaganja u uzgajališta/mrjestilišta, prihvatljiva su i ulaganja vezana uz zahvate u prostoru koji nisu uključeni u povlasticu, ali su u službi uzgajališta/mrjestilišta koje su predmet potpore. Korisnik je za takva ulaganja dužan dokazati vlasništvo/pravo građenja/pravo korištenja predmetnog zahvata u prostoru/čestice/lokacije ulaganja te je u tu svrhu dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja se propisuje natječajem.

DA LI PONUDA IZDANA OD STRANE HRVATSKE TVRTKE MORA BITI IZRAŽENA U HRVATSKIM KUNAMA?

Kao što je definirano u Prilogu III. Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 49/2017), ponude prikupljene od stranih dobavljača moraju biti izražene u eurima (EUR), a od domaćih dobavljača u hrvatskim kunama (kn). Drugim riječima, ako je ponudu izdala hrvatska tvrtka, iznosi ponude moraju biti izraženi u kunama.

DA LI JE PRIHVATLJIV TROŠAK NABAVE GOSPODARSKOG „PICK UP“ VOZILA KOJIM ĆE SE UZ POMOĆ SPREMNIKA PREVOZITI RIBLJA MLAĐ DO UZGAJALIŠTA TE BI DIO PROJEKTA BILA I NABAVA DVA SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ MLAĐI?

Člankom 2. stavkom 1. točkom aa) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020. („Narodne novine“, broj 39/2017), specijalizirana vozila su definirana kao vozila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili predrasta i/ili uzgajališta, a prvenstveno vozila i kamioni za transport akvatičnih organizama svih kategorija. Drugim riječima, vozilo kojim će se uz pomoć spremnika prevoziti riblja mlađ do uzgajališta se smatra prihvatljivim troškom.

DA LI JE PRIHVATLJIV PRIJAVITELJ NA NOVI NATJEČAJ ZA MJERU “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU”, IAKO JE KORISNIK PO PRETHODNOM NATJEČAJU ZA MJERU “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU” TE MU JOŠ NIJE ISPLAĆENA POTPORA?

Prijavitelj je prihvatljiv na novi natječaj za mjeru “Produktivna ulaganja u akvakulturu”, iako je korisnik po prethodnom natječaju za mjeru “Produktivna ulaganja u akvakulturu” te mu još nije isplaćena potpora.

ŠTO PODRAZUMIJEVA KOMPLEMENTARNA AKTIVNOST?

Komplementarna aktivnost podrazumijeva aktivnost poduzeća koja se odnosi na temeljno akvakulturno poslovanje tog poduzeća, uključujući udičarski turizam, usluge akvakulture vezane uz zaštitu okoliša ili obrazovne aktivnosti o akvakulturi.
Kako bi se utvrdilo da li je planirana komplementarna aktivnost prihvatljiva odnosno da li se odnosi na temeljno akvakulturno poslovanje poduzeća, korisnik je, ako planira uspostavu i/ili razvoj tih aktivnosti, uz Zahtjev za potporu obvezan dostaviti Plan uspostave i razvoja komplementarne/ih aktivnosti (točka 11., Prilog II. Natječaja) koji mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima, uključujući opis aktivnosti i njihove komplementarnosti sa akvakulturnom djelatnosti poduzeća te financijski plan provedbe tih aktivnosti (na razini aktivnosti, ne pojedinačnih troškova).

DA LI SE NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE ”PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURI” MOŽE PRIJAVITI PODUZETNIK KOJI JE U PROŠLOJ GODINI OSTVARIO GUBITAK?

Poslovanje s gubitkom u prethodnim godinama nije definirano kao uvjet neprihvatljivosti u okviru ove mjere te korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu i ostvariti pravo na potporu i u tom slučaju, ali pod uvjetom da zadovoljava ostale uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem.

DA LI JE PRIHVATLJIV PRIJAVITELJ NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU”, UKOLIKO JE KORISNIK PO PRETHODNOM NATJEČAJU U OKVIRU ISTE MJERE, A KOJI NIJE ZAVRŠIO INVESTICIJU TJ. NIJE MU JOŠ UVIJEK ISPLAĆENA POTPORA?

Korisnik kojem je odobrena potpora u okviru prethodnog natječaja u okviru mjere “Produktivna ulaganja u akvakulturu” može podnijeti Zahtjev za potporu te može ostvariti potporu i u okviru novog natječaja, neovisno o tome da li je završio operacija u okviru prethodnog, ali ne za ista ulaganja te pod uvjetom da nova operacija udovoljava uvjetima i kriterijima definiranima novim pravilnikom i natječajem.

S OBZIROM DA SVA DOKUMENTACIJA MORA BITI U TISKANOM ILI ELEKTRONIČKOM OBLIKU NA CD-U/DVD-U, A ISTODOBNO MORA BITI POTPISANA OD PONUDITELJA, DA LI JE SCAN PONUDE POTPISAN PRIHVATLJIV ILI SE UZ DOKUMENTACIJU U ELEKTRONIČKOM OBLIKU NA CD-U/DVD-U MORA DOSTAVITI I TISKANI OBLIK?

Ponuda se mora dostaviti u izvornom obliku te ovisno o poslovnim pravilima ponuditelja ovisi da li će ista biti u elektronskom ili u tiskanom obliku. Dakle, ako ponuditelj u redovnom poslovanju isključivo izdaje ponude u elektronskom obliku, tada je takvu ponudu potrebno dostaviti samo u tom obliku, ali ako korisnik želi može istu dostaviti i tiskanu. Ako ponuditelj izdaje ponude u tiskanom obliku, sa potpisom/pečatom, tada je potrebno ponudu dostaviti u tom obliku.
Napominjemo da tijela koja obavljaju provjere mogu zatražiti informaciju i provjeru vjerodostojnosti od strane ponuditelja te da se, ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, zadržava pravo odbijanja troška.

DA LI JE DOZVOLJENO ZA ULAGANJA KOJA SU ZAPOČELA PRIJE OBJAVE NATJEČAJA (A PRIHVATLJIVA SU ULAGANJA) DOSTAVITI PONUDE KOJE SU PRIKUPLJENE TADA TE NEMAJU VALJANOST NA DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU I GLASE U EURIMA? UKOLIKO JE POTREBNO PRIKUPITI NOVE PONUDE, DA LI I ONE MORAJU GLASITI U KUNAMA S OBZIROM DA JE U PITANJU SPECIFIČNA DJELATNOST (BRODOGRADNJA)? DA LI JE PRIHVATLJIV TROŠAK ZA ULAGANJE KOJE JE ZAPOČELO PRIJE OBJAVE NATJEČAJA (A SPADA U PRIHVATLJIVA ULAGANJA) GDJE JE ODABRAN PONUDITELJ TE JE SKLOPLJEN UGOVOR U EURIMA?

Ako postupak prikupljanja ponuda i odabir ponuda datiraju razdoblja prije objave Natječaja, potrebno je dostaviti ponude onakve kakve su prikupljene u tom trenutku. Isto tako, uz odabranu ponudu potrebno je dostaviti važeći Ugovor kao dokaz da je to odabrani ponuditelj.
Važno je dokazati da su tri ponude prikupljene od neovisnih ponuditelja, da su prikupljene prema istoj tehničkoj specifikaciji odnosno da su međusobno usporedive te da su bile važeće u isto vrijeme. Ako neki od navedenih uvjeta nije primijenjen u vrijeme kada ste ponude prikupljali ili ga nije moguće dokazati, potrebno je ponoviti postupak prikupljanja ponuda i dostaviti dvije dodatne ponude prema uvjetima Natječaja i sukladno Pravilniku (ista tehnička specifikacija, u kunama ukoliko se radi o hrvatskim tvrtkama, ponude važeće u vrijeme slanja Zahtjeva za potporu i sl.). Također, u slučaju da su ponude/ugovor u eurima, a ponuditelj/dobavljač je iz Hrvatske, potrebno je dostaviti i izjavu ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane tih ponuditelja/dobavljača u kojem navodi da nije u mogućnosti iz određenih razloga izdati ponudu u kunama.

KOLIKO SREDSTAVA JE UKUPNO ODOBRENO U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020 TE KOLIKO JE UTROŠENO TJ. PREOSTALO SREDSTAVA?

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., za mjere namijenjene sektoru akvakulture (slatkovodne i morske) na raspolaganju je ukupno 73,6 milijuna eura. Mjere se provode na temelju pravilnika i natječaja koje donosi Ministarstvo poljoprivrede, a kojima se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru pojedine mjere, uključujući i raspoloživa sredstva za pojedinu mjeru odnosno pojedini natječaj, a koji se mogu objavljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava, do kraja programskog razdoblja.

Mjere namijenjene sektoru akvakulture čija je provedba u tijeku su mjera „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, „Inovacije“ te „Osiguranje akvakulturnih stokova“.

U okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ je za razdoblje 2017.-2020. na raspolaganju 21,5 milijuna eura, ali napominjemo da je natječaj za dodjelu potpore u okviru ove mjere bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. listopada 2017. godine te će budući natječaji i raspoloživa sredstva ovisiti o rezultatima ovoga natječaja odnosno o sredstvima koja će biti dodijeljena u okviru istoga.

Što se tiče mjere „Inovacije“, natječaj za dodjelu potpore je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 15. prosinca 2017. godine,  na raspolaganju za isti je ukupno 8 milijuna eura.

Uz navedeno, na temelju pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore, od 2016. godine se na godišnjoj razini, do iskorištenja raspoloživih sredstava, podnose zahtjevi za potporu u okviru mjere „Osiguranje akvakulturnih stokova“ za koju je dostupno ukupno 11,3 milijuna eura.

Nadalje, korisnici koji obavljaju akvakulturu mogu ostvariti potporu i u okviru mjere „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ te mjere “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ je zatvoren za prijave 1. rujna 2017. godine te će objava budućih natječaja i raspoloživa sredstva ovisiti o rezultatima istoga (obrada je u tijeku). Što se tiče prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, natječaj za dodjelu potpore je otvoren za podnošenje prijava do 1. studenog 2017. godine, a raspoloživa sredstva u okviru istoga iznose 18,3 milijuna eura.

Uzimajući u obzir način provedbe mjera u okviru Operativnog programa odnosno činjenicu da se raspoloživi iznosi definiraju po pojedinom natječaju za pojedinu mjeru, savjetujemo da informacije o natječajima pratite na stranicama Upravljačkog tijela za Operativni program: https://euribarstvo.hr/natjecaji/ . Informacije o mjerama koje se provode u okviru Operativnog programa možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://euribarstvo.hr/mjere/ .

TEMELJEM PRAVILNIKA O UVJETIMA , KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE „PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURI“ TRAŽIMO DODATNO MIŠLJENJE ZA ČL.19.ST.1. – ZAHTJEV ZA ISPLATU TREBA SADRŽAVATI SVE PLAĆENE RAČUNE SUKLADNO PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA IZ ČLANKA 5. OVOGA PRAVILNIKA ZA KOJE JE ODOBRENA POTPORA, A SVI PRILOŽENI RAČUNI MORAJU BITI U CIJELOSTI PLAĆENI U TRENUTKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU (U PRAKSI SE MOŽE DOGODITI SITUACIJA DA DOBAVLJAČ KASNI SA ISPORUKOM TE ZA ZAKAŠNJENJE BUDE PENALIZIRAN. U KONAČNICI ZNAČI DA JE KUPAC DUŽAN UPLATITI MANJI IZNOS ZA IZNOS ODOBRENJA/TEREĆENJA, ODNOSNO IZNOS PENALA, STOGA DA LI JE U TOM SLUČAJU OPRAVDANO ZATVORITI RAČUN SA IZNOSOM ODOBRENJA/TEREĆENJA)?

Ako se račun koji je odobren Odlukom o dodijeli sredstava iz bilo kojih razloga umanji, potrebno nam je dostaviti dokaz tog umanjenja (odobrenje/terećenje/ugovor iz kojega je vidljivo da se zakašnjenje penalizira…) i ovjerenu Izjavu dobavljača kako je predmetni račun plaćen u cijelosti.


Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje?

Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan poštivati sve zakonske i podzakonske propise koji su primjenjivi na te aktivnosti. Slijedom navedenoga, Natječajem su definirani dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu dokazivanja istog, a osim toga, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo, zadržavaju pravo od korisnika zatražiti i drugu dokumentaciju za potrebe postupaka odabira i odobravanja operacija te njihovih provjera.

Što je sa rokovima za podnošenje Zahtjeva za isplatu?

Navedeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu su definirani uzimajući u obzir prve rokove trajanja natječaja te će se produljenje trajanja Natječaja uzeti u obzir i kod rokova za dovršenje operacija, tj. podnošenje Zahtjeva za isplatu.

Koji je rok za dobivanje odluka o dobivanju bespovratnih sredstava?

Odredbama Pravilnika definiran je postupak obrade Zahtjeva za potporu i donošenja Odluka. Dinamika među ostalim ovisi o zaprimljenim Zahtjevima za potporu, tj. njihovom broju i opsegu. Također, donošenje Odluka ovisi o iznosu tražene potpore koji se utvrđuje po zaprimanju svih Zahtjeva za potporu, tj. prema navedenome se utvrđuje da li će se primijeniti članak 13. ili članak 14. Pravilnika.

Ukoliko korisnik planira nabaviti dva specijalizirana vozila istih tehničkih karakteristika, da li su za svako vozilo potrebne po tri ponude posebno (ukupno šest ponuda) ili su dovoljne tri ponude ukupno?

Prihvatljivi su i jedan i drugi način provedbe nabave.

Da li roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova?

Pravilnikom je definirano da roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova, tj. nisu prihvatljivi rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog.

Da li u slučaju prolaska na Natječaju te naknadnim odustajanjem (iz bilo kojeg razloga), postoji zabrana javljanja na buduće Natječaje?

U slučaju prolaska na Natječaju te naknadnim odustajanjem, ne postoji niti jedna odredba koja će biti prepreka ili zabrana na javljanje na buduće Natječaje u okviru ove mjere.

Što podrazumijeva stavljanje na tržište EU nekog proizvoda?

Stavljanje na tržište EU nekog proizvoda podrazumijeva prvo stavljanje baš tog konkretnog proizvoda na tržište EU, tj. prvo osiguravanje dostupnosti tog proizvoda na tržištu EU. Na primjer, ako se potpora traži za aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda „Riblja konzerva“, korisnik može za isto ostvariti potporu jedino ako taj konkretni proizvod „Riblja konzerva“ nije prethodno bio dostupan na tržištu već ga taj korisnik stavlja na tržište po prvi put. Dakle, definicija se ne odnosi na sve proizvode tipa „riblje konzerve“ koje korisnik proizvodi već na konkretni proizvod „Riblja konzerva“. U slučaju da se kao korisnik javlja poduzeće koje traži potporu za aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda „Riblja konzerva“, a kojeg je kupio te ga stavlja u daljnju prodaju u istom obliku kakav je i kupljen, navedena aktivnost stavljanja u prodaju se ne smatra prvim stavljanjem na tržište EU tog proizvoda.

Da li je prihvatljivo prijaviti projekt sa istim aktivnostima na dva natječaja, u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Aktivnosti/ulaganja za koje se traži potpora moraju biti prihvatljivi temeljem pojedinog pravilnika kojim je svaka od mjera definirana, tj. moraju biti udovoljeni svi uvjeti i kriteriji definirani tim pravilnicima, za pojedinu mjeru. Udovoljavanje uvjeta i kriterija, pa tako i odredbe o dvostrukom financiranju, provjerava se u okviru postupaka odabira i odobravanja operacija. Slijedom navedenoga, ukoliko se utvrdi da uvjeti nisu zadovoljeni, nije moguće ostvariti pravo na potporu.

Od kojih se aktivnosti sastoje operacije u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Ukoliko se operacije sastoje od aktivnosti koje se provode u svrhu usklađivanja sa zahtjevima u okviru prava Europske unije ili Republike Hrvatske, potpora se može dodijeliti do datuma kada ti zahtjevi postaju obavezni za poduzeće osim ako je drugačije navedeno (npr. u okviru ove mjere se potpora može dodijeliti za prilagodbu subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode).
Također, operacije u okviru ove mjere mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti i aktivnosti stavljanja na tržište duž opskrbnog lanca te korisnik mora na odgovarajući način, ovisno o tipu aktivnosti, obrazložiti na koji način te aktivnosti za koje se traži potpora doprinose ciljevima mjere, tj. na koji način aktivnosti čine cjelovitu operaciju koja će rezultirati ostvarenjem nekih od ciljeva ove mjere, na primjer nalaženjem novih tržišta i poboljšanjem uvjeta za stavljanje na tržište u odnosu na postojeće uvjete.

Zašto se traži preslika rješenja o upisu?

Preslika rješenja o upisu ili izvadak iz odgovarajućeg registra/upisnika sukladno posebnim propisima o registraciji/upisu se dostavlja u svrhu utvrđivanja odgovarajuće registracije predmeta poslovanja korisnika te se ovisno o obliku korisnika (obrt, pravna osoba, udruga itd.) dostavlja odgovarajući dokument (preslika rješenja o upisu u sudski registra, izvadak iz obrtnog registra itd.).

Da li mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ podrazumjeva i uvođenje certifikata u akvakulturu ili samo preradu?

Predmet potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ su aktivnosti koje se odnose na stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u popisu iz Priloga II. Pravilnika, a koji obuhvaćaju i živu ribu i neprerađene proizvode ribarstva i akvakulture. Drugim riječima, u okviru ove mjere mogu biti prihvatljive aktivnosti koje se odnose na sve proizvode ribarstva i akvakulture navedene u tom popisu, ali pod uvjetom da se iste provode s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Da li su prihvatljivi opći troškovi, konkretno troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj?

Sukladno članku 5. stavku 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 107/2015 i 129/2015), prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12% ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

Da li korisnici potpore imaju obvezu izvještavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava?

Korisnici nemaju obvezu izvještavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Međutim, korisnici i nakon završetka operacije, tj. nakon zadnje primljene uplate imaju određene obveze. Među ostalim, obvezni su omogućiti kontrolu na terenu u razdoblju od 5 godina nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava, a koja može, ovisno o predmetu potpore, obuhvaćati i kontrolu održivosti operacije za koju je ostvarena potpora (npr. kontrolom se može provjeravati da li operacija uistinu doprinosi ostvarenju ciljeva za koje je dodijeljena potpora). Također, korisnik je dužan u navedenom razdoblju, ovisno o predmetu potpore, provoditi mjere informiranja i promidžbe. Osim navedenoga, korisnik je dužan čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije vezane uz operaciju za koju je ostvario pravo na potporu, najmanje 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni troškovi operacije (o početku roka korisnika obavještava Upravljačko tijelo).

Da li je moguće mijenjati lokaciju ulaganja uz obrazloženje, odnosno premještanje opreme tokom 5 godina nakon provedbe projekata prema članku 8. stavku 5. Pravilnika?

Člankom 15. Pravilnika definirane su promjene Zahtjeva za potporu koje su dozvoljene u okviru Natječaja. Istim člancima je definirana i obveza te način postupanja korisnika te Upravljačkog tijela u takvim slučajevima. Nadalje, postupanja korisnika i Upravljačkog tijela, a vezana uz obveze sukladno članku 8. stavku 5. Pravilnika definirane su stavkom 6. istog članka.

Da li u tabeli Okvirni rezultat koji očekuje korisnik u Zahtjevu za potporu, mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ količina u prethodnoj godini smije biti nula?

Podaci se odnose na okvirni rezultat koji korisnik očekuje da će postići aktivnostima koje su predmet potpore, tj. procjena kako će ostvarivanje prava na potporu doprinijeti promjeni u količini i vrijednosti prve prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture u odnosu na stanje prije ostvarivanja prava na potporu, na razini korisnika.

Da li u dokumentaciji za prijavu na Natječaj korisnik mora dostaviti BON-2/SOL-2?

Korisnik mora priložiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren račun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata,neovisno o pravnom obliku. Račun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku ishođenja podataka.

Da li i obrt popunjava Izjavu Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu?

Izjavu popunjavaju svi korisnici osim ako je drugačije u Natječaju navedeno. Naime, poduzetnikom se smatra svaka fizička osoba, obrt ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku.

Koji su postupci provedbe nabave?

Postupci provedbe nabave su definirani Prilogom II. Natječaja i primjenjuju se jednako na sve korisnike, neovisno o pravnom obliku. Ukoliko je nabava prethodno provedena, korisnik može dostaviti pripadajući račun, ali je dužan pribaviti još dvije ponude, važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, na način kako je definirano u Prilogu II. za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Koji su kriteriji za odabir operacija u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Kriteriji za odabir operacija nisu kriteriji prihvatljivosti već kriteriji kojima se dodjelom bodova daje prednost određenim operacijama sukladno prioritetima definiranim Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. onim operacijama koje će najviše doprinijeti zadanim ciljevima.

Tko se smatra zajedničkim korisnikom?

Prema izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ (Narodne novine, br. 12/2016), zajedničkim korisnikom se smatra organizacija/ udruženje subjekata u ribarstvu ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajednički projekt.

Kome se mogu uputiti pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu?

Sva pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu možete uputiti na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr . Što se tiče individualnih konzultacija za konkretne projekte, navedeno nije praksa jer se ove mjere provode putem javnog natječaja i sukladno postupcima koji su definirani pripadajućim pravilnikom, a čime se osigurava da svi sudionici natječaja/korisnici imaju jednaka prava i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na potporu, tj. da se niti jedan korisnik ne stavlja u povoljniji položaj u odnosu na ostale. Pomoć korisnicima se osigurava kroz radionice u okviru kojih se korisnicima dodatno pojašnjavaju postupci i način ostvarivanja prava na potporu.

Postoji li ograničenje za subjekte koji se žele prijaviti na mjeru IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ što se tiče njegovog postojanja/djelovanja? Koliko minimalno godina mora poslovati/postojati subjekt da bi se mogao prijaviti na ovaj natječaj?

Razdoblje poslovanja subjekta nije uvjet prihvatljivosti u okviru ove mjere, tj. nije propisan minimalni broj godina postojanja/poslovanja koji subjekt mora imati ostvaren da bi podnio Zahtjev za potporu u okviru natječaja odnosno ostvario pravo na potporu. Uvjeti i kriteriji kojima korisnik i sama operacija za koju se traži potpora moraju udovoljiti, propisani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. („Narodne novine“, broj 39/2017) te Natječajem za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 49/2017).

Da li su u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ prihvatljivi troškovi vezani uz nabavu novog specijaliziranog vozila i u kojem iznosu te novog ledomata za ljuskasti led za ribu i u kojem iznosu?

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017. – 2020. nabava novog specijaliziranog vozila je prihvatljiv trošak, no nabava ledomata nije prema propisanim ciljevima u Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, stoga nije prihvatljiv trošak. Međutim, nabava ledomata je prihvatljiva u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ koja će biti objavljena tijekom ljeta ove godine.
Što se tiče iznosa, intenzitet javne potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.

Da li je korisnik potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” prihvatljiv ukoliko ima specijaliziranu trgovinu u kojoj ima namjeru prodavati proizvode ribarstva, ali mu to nije glavna djelatnost?

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ podrazumijeva dodjelu potpore za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i namijenjena je sektoru ribarstva, tj. proizvođačima (ribarima, uzgajivačima, prerađivačima proizvoda ribarstva i akvakulture).
Drugim riječima, stavljanje na tržište u kontekstu ove mjere, u skladu sa regulativom EU, podrazumijeva prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Unije te se slijedom toga potpora može dodijeliti onim korisnicima koji u tom smislu na tržište stavljaju proizvode ribarstva i akvakulture.
U okviru ove mjere prihvatljiva su ulaganja u objekte za maloprodaju pod kojima se, sukladno članku 2. stavku 1. točki j) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 39/2017), podrazumijevaju objekti u kojima se obavlja stavljanje na tržište izravnom prodajom potrošaču proizvoda ribarstva i akvakulture koje proizvodi korisnik. Dakle, ako obavljate proizvodnu djelatnost vezanu uz proizvode ribarstva i akvakulture i planirate ulagati u objekt za maloprodaju u kojem ćete stavljati na tržište proizvode koje te proizveli, tada isto može biti prihvatljivo u okviru ove mjere.
Ako pod specijaliziranom trgovinom koju navodite u Vašem upitu podrazumijevate objekt u kojem bi obavljali prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture koje ste prethodno otkupili od proizvođača, tada navedeno nije prihvatljivo jer se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu ove mjere, tj. navedeno nije obuhvaćeno odredbom iz članka 2. stavka 1. točke p) Pravilnika koja  stavljanje na tržište definira kao prvo omogućavanje dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Europske unije, a što podrazumijeva svaku opskrba proizvodom ribarstva i akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno.

Da li je moguće sufinanciranju MSC certifikata?

Aktivnosti certificiranja održivih proizvoda ribarstva i akvakulture su prihvatljive u okviru cilja vezanog uz promicanje kvalitete i dodane vrijednosti iz članka 4. stavka 1. točke b) Pravilnika (članak 68. stavak 1. točka c) podtočka ii) Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo).

Treba li imati tri ponude za konzultanta ako je skuplji od 35.000,00 kuna?

Tri ponude je potrebno dostaviti za svaki predmet nabave iznad 35.000,00 kuna, uključujući i nabavu konzultantskih usluga odnosno opće troškove.

Koje su obveze korisnika pri označavanju aktivnosti za koje je ostvario potporu (elementi vidljivosti)?

Kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori Europske unije operacije, korisnik je obvezan sve aktivnosti za koje je ostvario potporu označiti tako što će  prikazati sljedeće elemente vidljivosti:

  1. Amblem Europske unije i upućivanje na Europsku uniju: Europska unija
  2. Zastavu Republike Hrvatske
  3. Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
  4. Logotip Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Iznimno, u slučaju manjih predmeta kao što su olovke ili USB uređaji, a čija je nabava/izrada sufinancirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, isti se mogu označiti na način da bude naveden amblem Europske unije i upućivanje na Europsku uniju: Europska unija. Dakle, ako je izrada pakiranja sufinancirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, korisnik je dužan navedeno naznačiti na samom pakiranju (svakom koje je sufinancirano), na način koji odgovara veličini pakiranja, a ne samo u prostorijama korisnika (tvornici). Neovisno o načinu označavanja, korisnik je dužan pridržavati se propisanih grafičkih standarda za amblem i upućivanje na Europsku uniju.

Što se tiče prijedloga označavanja, točan sadržaj teksta korisnik određuje korisnik sukladno aktivnosti/predmetu kojeg označava, ali ne dovodeći u pitanje obvezne elemente vidljivosti koji moraju biti navedeni.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE?

Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan poštivati sve zakonske i podzakonske propise koji su primjenjivi na te aktivnosti. Slijedom navedenoga, Natječajem su definirani dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu dokazivanja istog, a osim toga, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo, zadržavaju pravo od korisnika zatražiti i drugu dokumentaciju za potrebe postupaka odabira i odobravanja operacija te njihovih provjera.

ŠTO JE SA ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU?

Navedeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu su definirani uzimajući u obzir prve rokove trajanja natječaja te će se produljenje trajanja Natječaja uzeti u obzir i kod rokova za dovršenje operacija, tj. podnošenje Zahtjeva za isplatu.

KOJI JE ROK ZA DOBIVANJE ODLUKA O DOBIVANJU BESPOVRATNIH SREDSTAVA?

Odredbama Pravilnika definiran je postupak obrade Zahtjeva za potporu i donošenja Odluka. Dinamika među ostalim ovisi o zaprimljenim Zahtjevima za potporu, tj. njihovom broju i opsegu. Također, donošenje Odluka ovisi o iznosu tražene potpore koji se utvrđuje po zaprimanju svih Zahtjeva za potporu, tj. prema navedenome se utvrđuje da li će se primijeniti članak 14. ili članak 15. Pravilnika.

ŠTO SU TKZ. „SKRIVENI RADOVI“?

Tzv. “skriveni radovi” podrazumijevaju radove/primopredaju opreme koji se u kasnijoj fazi kontrole na terenu, a koja se obavezno provodi nakon završetka operacije (nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije isplate), ne mogu fizičkim pregledom provjeriti. Primjer “skrivenih radova” je postavljanje električnih instalacija. Bitno je napomenuti da potrebu kontrole “skrivenih radova” procjenjuje Upravljačko tijelo koje obavlja kontrolu na terenu. Dakle, korisnik je obvezan, ukoliko želi za takve troškove ostvariti pravo na potporu, najaviti Upravljačkom tijelu kada i koje “skrivene radove” koji se neće moći provjeriti u kasnijoj fazi planira provoditi, na način i u rokovima kako je definirano Pravilnikom (članak 9. stavak 12.). Sukladno najavi, Upravljačko tijelo procjenjuje da li je i za koje radove potrebno provesti kontrolu na terenu.
Korisnik je obvezan o istome obavještavati Upravljačko tijelo i prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava. Naime, prihvatljivi su troškovi koji su nastali od 1. siječnja 2015. godine, ali pod uvjetom da ih je moguće ili provjeriti kontrolom na terenu u kasnijoj fazi (prije isplate) ili da su bili predmet ranije kontrole (u fazi kada ih je bilo moguće fizički provjeriti). Radovi/primopredaja opreme koji su nastali u razdoblju prihvatljivosti (nakon 1. siječnja 2015. godine), ali ih više nije moguće kontrolom na terenu provjeriti (npr. električne instalacije su postavljene u ožujku 2015. godine), nisu prihvatljiv trošak u smislu Pravilnika i Natječaja.

UKOLIKO KORISNIK PLANIRA NABAVITI DVA SPECIJALIZIRANA VOZILA ISTIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, DA LI SU ZA SVAKO VOZILO POTREBNE PO TRI PONUDE POSEBNO (UKUPNO ŠEST PONUDA) ILI SU DOVOLJNE TRI PONUDE UKUPNO?

Prihvatljivi su i jedan i drugi način provedbe nabave.

DA LI ROBA KOJA SE NABAVLJA, A KOJA JE PREDMET POTPORE, MORA BITI NOVA?

Pravilnikom je definirano da roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova, tj. nisu prihvatljivi rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog.

DA LI U SLUČAJU PROLASKA NA NATJEČAJU TE NAKNADNIM ODUSTAJANJEM (IZ BILO KOJEG RAZLOGA), POSTOJI ZABRANA JAVLJANJA NA BUDUĆE NATJEČAJE?

U slučaju prolaska na Natječaju te naknadnim odustajanjem, ne postoji niti jedna odredba koja će biti prepreka ili zabrana na javljanje na buduće Natječaje u okviru ove mjere.

DA LI JE PRIHVATLJIVO PRIJAVITI PROJEKT SA ISTIM AKTIVNOSTIMA NA DVA NATJEČAJA, U OKVIRU MJERE IV.3. „STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ I MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“?

Aktivnosti/ulaganja za koje se traži potpora moraju biti prihvatljivi temeljem pojedinog pravilnika kojim je svaka od mjera definirana, tj. moraju biti udovoljeni svi uvjeti i kriteriji definirani tim pravilnicima, za pojedinu mjeru. Udovoljavanje uvjeta i kriterija, pa tako i odredbe o dvostrukom financiranju, provjerava se u okviru postupaka odabira i odobravanja operacija. Slijedom navedenoga, ukoliko se utvrdi da uvjeti nisu zadovoljeni, nije moguće ostvariti pravo na potporu.

ZAŠTO SE TRAŽI PRESLIKA RJEŠENJA O UPISU?

Preslika rješenja o upisu ili izvadak iz odgovarajućeg registra/upisnika sukladno posebnim propisima o registraciji/upisu se dostavlja u svrhu utvrđivanja odgovarajuće registracije predmeta poslovanja korisnika te se ovisno o obliku korisnika (obrt, pravna osoba, udruga itd.) dostavlja odgovarajući dokument (preslika rješenja o upisu u sudski registra, izvadak iz obrtnog registra itd.).

DA LI KORISNICI POTPORE IMAJU OBVEZU IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA OPERACIJE NAKON ZADNJE PRIMLJENE UPLATE FINANCIJSKIH SREDSTAVA?

Korisnici nemaju obvezu izvještavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Međutim, korisnici i nakon završetka operacije, tj. nakon zadnje primljene uplate imaju određene obveze. Među ostalim, obvezni su omogućiti kontrolu na terenu u razdoblju od 5 godina nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava, a koja može, ovisno o predmetu potpore, obuhvaćati i kontrolu održivosti operacije za koju je ostvarena potpora (npr. kontrolom se može provjeravati da li operacija uistinu doprinosi ostvarenju ciljeva za koje je dodijeljena potpora). Također, korisnik je dužan u navedenom razdoblju, ovisno o predmetu potpore, provoditi mjere informiranja i promidžbe. Osim navedenoga, korisnik je dužan čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije vezane uz operaciju za koju je ostvario pravo na potporu, najmanje 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni troškovi operacije (o početku roka korisnika obavještava Upravljačko tijelo).

DA LI U DOKUMENTACIJI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ KORISNIK MORA DOSTAVITI BON-2/SOL-2?

Korisnik mora priložiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren račun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata,neovisno o pravnom obliku. Račun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku ishođenja podataka.

DA LI I OBRT POPUNJAVA IZJAVU RAZVRSTAVANJE PODUZETNIKA S OBZIROM NA VELIČINU?

Izjavu popunjavaju svi korisnici osim ako je drugačije u Natječaju navedeno. Naime, poduzetnikom se smatra svaka fizička osoba, obrt ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku.

KOJI SU POSTUPCI PROVEDBE NABAVE?

Postupci provedbe nabave su definirani Prilogom II. Natječaja i primjenjuju se jednako na sve korisnike, neovisno o pravnom obliku. Ukoliko je nabava prethodno provedena, korisnik može dostaviti pripadajući račun, ali je dužan pribaviti još dvije ponude, važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, na način kako je definirano u Prilogu II. za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

DA LI SU U OKVIRU MJERE IV.4. “PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE” PRIHVATLJIVA ULAGANJA U PLOVILO?

U okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” nisu prihvatljiva ulaganja u plovilo već se ista odnosi na ulaganja vezana uz proces prerade proizvoda ribarstva i akvakulture i to pod uvjetom da korisnik ima registriranu djelatnost prerade te da je subjekt u poslovanju s hranom koji je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima.

DA LI JE U SKLOPU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ MOGUĆE NABAVLJATI OPREMU PUTEM LEASINGA?

Člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u ovkiru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” definirano je da je prihvatljiv trošak i stjecanje strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine, izuzev troškova vezanih uz ugovore o leasingu, kao što je marža davatelja leasinga i troškovi osiguranja (članak 7. Pravilnika).

KOJA SU ULAGANJA U PRERADU PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE PREDMETI POTPORE I KOJI SU UVJETI?

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, tj. ulaganja u objekte za preradu i popratne aktivnosti navedene u članku 4. Pravilnika, pod uvjetom da je korisnik registriran za djelatnost prerade te da je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu prema posebnim propisima.

KOJI SU KRITERIJI ZA ODABIR OPERACIJA U OKVIRU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“?

Kriteriji za odabir operacija nisu kriteriji prihvatljivosti već kriteriji kojima se dodjelom bodova daje prednost određenim operacijama sukladno prioritetima definiranim Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. onim operacijama koje će najviše doprinijeti zadanim ciljevima.

TREBA LI UGOVOR O NAJMU KOJIM KORISNIK DOKAZUJE DA IMA PRAVO KORISTITI ODREĐENI OBJEKT BITI UPISAN U ZEMLJIŠNE KNJIGE U TRENUTKU PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU?

Ugovor o najmu može, ali ne mora biti upisan u zemljišne knjige, ali pod uvjetom da korisnik može dokazati da ima pravo, tj. da je najmodavac suglasan da se na objektu u najmu obavlja, npr. rekonstrukcija od strane najmoprimca.

KADA SE DOSTAVLJAJU GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“?

Korisnik može dostaviti financijske izvještaje za 2014. godinu, a naknadna dostava izvještaja za 2015. godinu će ovisiti o samom poslovnom planu, tj. dostava istog i/ili ažuriranje poslovnog plana sukladno tome se može zatražiti od korisnika ukoliko se tijekom ekonomskih analiza za to ukaže potreba.

DA LI JE ISPUNJEN KRITERIJ IZ ČLANKA 6. STAVKA 2. PRAVILNIKA UKOLIKO JE KORISNIK KUPIO 2015. GODINE DOSTAVNO VOZILO, U KOJI BI, NAKON PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU UGRADIO I HLADNJAČU?

Fizički završena ili u cijelosti provedena operacija je operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju. U primjeru koji navodite se operacijom smatra kupnja i/ili opremanje specijaliziranog vozila namijenjenog za prijevoz vlastitih proizvoda i/ili vozila koje se koristi u prerađivačkim pogonima. Specijalizirano vozilo u ovom slučaju je vozilo dodatno opremljeno hladnjačom, što znači da ukoliko u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu već ranije kupljeno vozilo nije opremljeno hladnjačom i nije stavljeno u funkciju kao specijalizirano vozilo, operacija se ne smatra fizički završenom i u cijelosti provedenom te se kriterij iz članka 6. stavka 2. Pravilnika smatra ispunjenim.

U KOJEM SLUČAJU SE DOSTAVLJA DOKUMENTACIJA ZA ULAGANJA U OPREMANJE OBJEKATA ZA PRERADU?

Sukladno odredbama Natječaja, za ulaganja iz članka 4. stavka 1. točke b) Pravilnika, tj. za ulaganja u opremanje objekata za preradu, dokumentacija se dostavlja isključivo u slučaju kada se ugradnjom navedene opreme (koja je predmet potpore) povećava kapacitet prerade tog objekta. Drugim riječima, ukoliko ulaganjem/zahvatom ne povećavate kapacitet objekta, nije potrebno ishoditi nikakav akt vezano uz Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš te slijedom toga nije potrebna ni prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za to ulaganje/opremanje.
Sukladno odredbama Natječaja, u slučaju nabave/ulaganja u pokretnu opremu (npr. specijalno vozilo), opreme koja se ne ugrađuje u objekt te opremanje na otvorenom nije potrebno dostaviti dokumentaciju iz točke 12. Priloga I. Natječaja. Međutim, potrebno je voditi računa o odredbama Priloga II. Natječaja, tj. o dokumentaciji koja je potrebna u svrhu dobivanja ponude za određenu nabavu (tehnička specifikacija opreme, troškovnici planiranih radova, tehnološki projekti, nacrti, situacije, geodetske podloge i slično), a tip dokumentacije će ovisiti o predmetu nabave.

KOME SE MOGU UPUTITI PITANJA VEZANA UZ PROVEDBU EU FONDOVA U RIBARSTVU?

Sva pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu možete uputiti na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr . Što se tiče individualnih konzultacija za konkretne projekte, navedeno nije praksa jer se ove mjere provode putem javnog natječaja i sukladno postupcima koji su definirani pripadajućim pravilnikom, a čime se osigurava da svi sudionici natječaja/korisnici imaju jednaka prava i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na potporu, tj. da se niti jedan korisnik ne stavlja u povoljniji položaj u odnosu na ostale. Pomoć korisnicima se osigurava kroz radionice u okviru kojih se korisnicima dodatno pojašnjavaju postupci i način ostvarivanja prava na potporu.

NATJEČAJ ZA MJERU IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ TRAJE DO 01. STUDENOGA 2017. GODINE, S OBZIROM DA JE TO BLAGDAN,  MOLIMO INFORMACIJU PREBACUJE LI SE TAJ ROK NA 02. STUDENOGA 2017. GODINE?

Način računanja rokova u kojem se u slučaju da je dan isteka roka ujedno i neradni dan te se isti prebacuje na prvi sljedeći radni dan, se primjenjuje u slučajevima kada se razdoblje propisuje brojem dana. U slučaju kada je kao krajnji rok propisan točan datum, a koji je ujedno i neradni dan, navedeno se ne primjenjuje. Drugim riječima, u predmetnom Natječaju je Zahtjev za potporu potrebno podnijeti najkasnije sa datumom 01. studeni 2017. godine da bi se isti smatrao pravovremenim.