Pravilnici & Natječaji

Plan objave natječaja

Plan objave natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. godina.

MjeraIndikativni plan objave

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva

MJERA I.1. INOVACIJEveljača 2017.
MJERA I.2. SAVJETODAVNE USLUGElipanj 2017.
MJERA I.3. PARTNERSTVA IZMEĐU ZNANSTVENIKA I RIBARAsvibanj 2017.
MJERA I.6. DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODAsrpanj 2017.
MJERA I.8. ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTIkolovoz 2017.
MJERE I.17. ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTIsvibanj 2017.
MJERA I.18. ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTIsvibanj 2017.
MJERA I.19. ZAŠTITA I OBNAVLJANJE MORSKE BIORAZNOLIKOSTIlipanj 2017.
MJERA I.20. ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENAOkvirno rujan 2017.
(nakon obrade natječaja u tijeku)
MJERA I.21. ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENAožujak 2017.
MJERA I.22. DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVAtravanj 2017.
MJERA I.23/I.24. RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBE I ZAKLONIŠTAsvibanj 2017.

PRIORITET UNIJE 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

MJERA II.1. INOVACIJEožujak 2017.
MJERA PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURIožujak 2017.
MJERA II.5. SLUŽBE UPRAVLJANJA, PRUŽANJE POMOĆI I SAVJETOVANJA ZA UZGAJALIŠTA U AKVAKULTURItravanj 2017.
MJERA II.9. PRIJELAZ NA SUSTAVE ZA OKOLIŠNO UPRAVLJANJE I REVIZIJU TE NA EKOLOŠKU AKVAKULTURUrujan 2017.
MJERA II.10. AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA ZAŠTITU OKOLIŠAlistopad 2017.

PRIORITET UNIJE 5. Poticanje stavljanja na tržište i preradu

MJERA IV.1. PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTEsvibanj 2017.
MJERA IV.3. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA AKVAKULTUREožujak 2017.
MJERA IV.4. PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURElipanj 2017.

Dokumenti