Pravilnici & Natječaji

Plan objave natječaja

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika

Napomena: indikativni godišnji plan objave natječaja sadrži popis mjera i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih dionika.

 

Dokumenti

Program za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027.

 

ARHIVA Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.