O fondu

Prijava nepravilnosti

Kao punopravnoj članici EU, Republici Hrvatskoj je dostupan novi izvor financiranja u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) – Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

U sklopu provedbe EU fondova, jedan od glavnih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme suzbijanja, otkrivanja i prijavljivanja nepravilnosti i/ili prijevara.

Prijavljuju se sumnje na nepravilnosti i/ili prijevaru koje su isključivo vezane uz upravljanje i korištenje sredstava Europske unije.

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava, može se prijaviti na adresu elektroničke pošte Ministarstva poljoprivrede: nepravilnosti.eu-efr@mps.hr 

ili na poštansku adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

ili neposrednim kontaktom na tel: +385 (0)1 6443-181 ili faks: +385 (0)1 6443-200

 

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na e-mail adresu Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr

Pročitajte više ovdje

 

Fizičke i pravne osobe imaju mogućnost obavijestiti direktno Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) o sumnji na prijevare i nepravilnosti vezano isključivo uz upravljanje i korištenje sredstava EU:

Adresa: OLAF – European Commission, Rue Joseph II, 30 , 1049 Brussels, Belgium

E-mail: OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Pročitajte više ovdje

 

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.