Financijski pokazatelji

Status provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020.

U nastavku se nalazi pregled financijskih pokazatelja provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020. godine

Grafički prikazi daju uvid u:

  • Prikaz ukupne alokacije, ugovorenih i isplaćenih sredstava od početka provedbe OPPiR 2014.-2020.
  • Ukupno isplaćene iznose javne potpore po prioritetima Unije
  • Distribuciju isplaćenih sredstava javne potpore po prioritetima Unije u odnosu na ukupnu alokaciju
  • Distribuciju ugovorenih sredstava javne potpore po mjerama u odnosu na ukupno ugovorena sredstva
  • Status ovjerenosti i ostvarenja n+3 cilja
  • Ukupno ugovorene i isplaćene iznose javne potpore za OPPiR po županijama

Ukupno ugovoreni i isplaćeni iznosi javne potpore za OPPiR po županijama u razdoblju od 2016. do 31. svibnja 2020. godine