O fondu

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/2013 i 153/2013) za strategije, planove i programe iz područja ribarstva te za one čija se provedba financira iz sredstava Europske unije, obvezna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš. Uzimajući navedeno u obzir, Ministarstvo poljoprivrede, kao izrađivač Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za navedeni dokument.

Dokumenti